Akademisk arbeidskraft i kommunene

Publisert 

Akademikerne og KS lanserer inspirasjonshefte om akademisk arbeidskraft i kommunene. - Dette heftet viser hvor mange attraktive arbeidsplasser det finnes i norske kommuner, og jeg håper at det vil fungere som en inspirasjon til både nuytdannede akademikere og kommunale ledere på jakt etter kompetent arbeidskraft, sier Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune.

Akademisk arbeidskraft i kommunene

Les og last ned heftet under artikkelen.

Utdanningsnivået i kommuner og fylkeskommuner er høyt og andelen årsverk som utføres av medarbeidere med høyere grad på universitets- og høgskoleutdanning har økt de siste årene. Stadig flere arbeidsgivere ser betydningen av å ansette personell med høyere kompetanse for å henge med i det nye arbeidslivet med raske endringer og økte kompetansekrav.

- Akademisk arbeidskraft er viktig for kommunene når de skal løse fremtidens utfordringer. Og dette heftet viser med all tydelighet at våre yrkesgrupper har en stor rolle å spille, sier Birkenhagen.

I heftet møter du elleve medarbeidere som jobber i ulike kom¬muner. De representerer et bredt spekter av utdanninger og profesjoner. Også lederne deres uttaler seg om utbytte av kompetansen.

Hensikten med heftet er å synliggjøre hvordan medarbeidere med høyere akademisk ut¬danning bruker sin kompetanse for å løse kommunale oppgaver med høy kvalitet og å synliggjøre for kommunale ledere at engasjerte medarbeidere med høy kompetanse er viktig for å bygge gode og sterke fag¬miljøer.

11. mars 2016 inviterer Akademikerne og KS til frokostseminar i Oslo for å sette tema om høy kompetanse og sterke fagmiljøer på dagsorden i lys av et arbeidsliv med raske endringer og økte kompetansekrav. Meld deg på her.

Les også