Lektorlaget sier nei til KS-avtale

Publisert 

Norsk Lektorlag sier nei til meklingsskissen til ny hovedtariffavtale i KS-området for perioden 1. mai 2014 – 30. april 2016. Årsaken er at Lektorlaget mener at skissen til arbeidstidsavtale i skoleverket er for dårlig. Alle andre Akademikerforeninger har akseptert Riksmeklerens forslag.

Lektorlaget sier nei til KS-avtale

- Akademikernes primære krav når det gjelder arbeidstid i skolen har vært en egen avtale for videregående skole. Undervisningshverdagen på barneskolen og videregående skole er så forskjellig at en felles avtale er lite hensiktsmessig. Jeg har derfor forståelse for at Lektorlaget reagerer, sier Knut Aarbakke. leder i Akademikerne.

Lektorlaget er nå i konflikt i KS, og Aarbakke mener det er all grunn til å kritisere prosessen forut for arbeidstidsforhandlingene. - Det er for mye synsing og for lite fakta som preger skoledebatten. Jeg synes derfor at KS og Kunnskapsdepartementet nå skal bestrebe seg på å kartlegge den reelle arbeidssituasjonen i norsk skole slik at vi i fremtiden unngår situasjoner som dette, sier han.

Øvrige medlemsforeninger i Akademikerne har akseptert meklingsskissen. - Dette har vært en krevende beslutning for flere av medlemsforeningene selv om alle de øvrige nå har akseptert. Det er mange elementer i meklingsskissen og dette betyr ikke at de synes arbeidstidsavtalen er god, men at de har gjort en helhetsvurdering av skissen, avslutter Aarbakke.

For mer informasjon kontakt

Knut Aarbakke, leder i Akademikerne. Tlf: 900 69 484.