Akademikerne bryter lønnsoppgjøret i kommunene

Publisert 

Akademikerne har brutt lønnsforhandlingene i hovedtariffoppgjøret i kommunal sektor. Oppgjøret går dermed til mekling. - Det økonomiske tilbudet fra KS var for dårlig. Vi får ikke en bedre skole uten at lønnsnivået for lektorer heves markert, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne kommune.

Akademikerne bryter lønnsoppgjøret i kommunene
Anders Kvam

Akademikernes hovedkrav i årets lønnsoppgjør i kommunal sektor er en pott på 425 millioner kroner til lokale lønnsforhandlinger for lektorer. Lektorgruppen har hatt en mindrelønnsutvikling på ca. 10 prosent de siste 10 årene.

- Akademikerne har valgt å bryte lønnsforhandlingene med KS av to grunner. For det første er det et omfattende oppgjør, der mange kompliserte spørsmål ikke har funnet sin løsning i forhandlingene. Det gjelder pensjonsspørsmål, hovedavtale og arbeidstid for lærere. For det andre er det økonomiske tilbudet til lektorene for dårlig. Vi klarer ikke å bygge Norge som kunnskapsnasjon uten at vi endrer måten vi forhandler lønn på i skolen, sier Kvam.

- Vi får ikke en god skole uten gode lærere. Og vi får ikke gode lærere til å begynne i skolen når de blir lønnstapere hvert eneste år. Statsminister Erna Solberg har helt rett når hun sier at Norge i fremtiden skal leve av kunnskap. Men en styrking av kunnskapssamfunnet starter med en god skole, og da må det være attraktivt å være lærer, avslutter Kvam.

For Akademikernes øvrige medlemmer i kommunal sektor, er kravet at det også i kommende tariffperiode skal gjennomføres lokale forhandlinger i den enkelte kommune uten noen sentralt fastsatt ramme.

Meklingen vil trolig starte 5. mai og ventes å være sluttført i løpet av 25. mai.

For mer informasjon, kontakt:

Forhandlingsleder Anders Kvam, mob. 932 59 591

Pressekontakt Haakon Bruusgaard, mob. 932 59 572

Les også