- Vil ha lokal lønn også for lektorer

Publisert 

- Vi har gode erfaringer med lokal lønnsdannelse for akademikere i kommunal sektor. I år må også lektorene i skoleverket omfattes av dette, sier Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune.

- Vil ha lokal lønn også for lektorer
Jan Olav Birkenhagen

Arbeidstakerorganisasjonene overleverte i dag sine krav til årets hovedtariffoppgjør i KS – som omfatter alle norske kommuner og fylkeskommuner – unntatt Oslo.

Akademikerne har hatt lokal lønnsdannelse ute i den enkelte kommune siden 2002. Dette har styrket kommunenes velferdsproduksjon og konkurransekraften i arbeidsmarkedet.

- Vårt hovedkrav i dette oppgjøret er at lektorene i skoleverket skal ha samme system for lønnsdannelse som de øvrige akademikerguppene i kommunal sektor. Produktivitetskommisjonen som nylig la frem sin innstilling, peker på at kvaliteten i grunnopplæringen må heves for å øke produktiviteten i samfunnet, og at skolen mangler kvalifiserte lærere i fag som matematikk, norsk og naturfag. Dette er en betydelig utfordring som vi nå er nødt til å ta tak i, sier Birkenhagen.

Han peker på at rekrutteringen til skolen er for svak og at den dårlige reallønnsveksten lærerne har hatt de siste 40 årene er en viktig årsak til dette. Lektorgruppen har etter overføringen til kommunalt tariffområde i 2004, opplevd at lønnsutviklingen har vært klart dårligere enn for andre sammenlignbare yrkesgrupper.

- Det er derfor på høy tid at lønn blir brukt som et middel til å gjøre skolen til et attraktivt arbeidssted for akademikere og med det et godt lærested for elevene. Lokal lønnsdannelse ute i den enkelte kommune og fylkeskommune, er viktig i denne sammenheng, sier Birkenhagen.

Forhandlingene i KS skal være sluttført innen 1. mai.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder, Akademikerne kommune mob. 952 51 984

Kersti Flamme Larsen, kommunikasjonsrådgiver, Akademikerne mob. 951 43 760

Les også