- Krever grep for å rekruttere lektorer

Publisert 

- Lønnsutviklingen for lektorene i skolen har vært elendig de siste 10 årene. Vi klarer ikke å bygge Norge som kunnskapsnasjon på denne måten. Derfor må vi nå endre måten vi forhandler lønn på i skolen, sa forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne kommune, da årets lønnsoppgjør i KS startet torsdag 3. april.

- Krever grep for å rekruttere lektorer
Anders Kvam

Siden 2004 har lønnsnivået for lektorer i skolen steget med 36 prosent. Til sammenligning har lønningene i kommunal sektor totalt sett økt med 45 prosent. Målt mot andre ansatte i kommunene har lektorene dermed hatt en mindrelønnsutvikling på nesten 10 prosentpoeng de siste 10 årene.

- Vi får ikke en god skole uten gode lærere. Og vi får ikke gode lærere til å begynne i skolen når de blir lønnstaperne hvert eneste år. Statsminister Erna Solberg har helt rett når hun sier at Norge i fremtiden skal leve av kunnskap. Men en styrking av kunnskapssamfunnet starter med en god skole, og da må det være attraktivt å være lærer, sier Kvam.

Akademikerne mener at det er det sentraliserte forhandlingssystemet i skolen som er årsaken til at lærere og lektorer blir lønnstapere. De akademikergruppene som forhandler lønn lokalt i kommunene, har ikke hatt den samme dårlige lønnsutviklingen som lektorene.

- Vårt hovedkrav i oppgjøret i kommunal sektor er at lektorene skal forhandle lønn på samme måte som øvrige akademikergrupper. Jeg forventer at KS har tatt signalene fra regjeringen om å satse på skolen og på lærerne. Nå må vi følge opp med de nødvendige lønnspolitiske grepene, sier Kvam, som i dag overleverte kravet til KS i forbindelse med åpningen av årets lønnsoppgjør i kommunal sektor.

 

- Krever grep for å rekruttere lektorer

 For mer informasjon, kontakt:
Forhandlingsleder Anders Kvam, mob. 932 59 591
Pressekontakt Haakon Bruusgaard, mob. 932 59 572

Les også