- Krever 40.000 i lønnsløft for lektorer

Publisert 

- Vårt hovedkrav er at det settes av en pott på 425 millioner kroner for å rekruttere og beholde lektorer i skolen. Det vil i snitt gi lektorene en lønnsvekst på ca. 40.000 kroner, sa forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne kommune, da kravet i årets lønnsoppgjør ble tallfestet i dag.

- Krever 40.000 i lønnsløft for lektorer

Siden 2004 har lønnsnivået for lektorer i skolen steget med 36 prosent. Til sammenligning har lønningene i kommunal sektor totalt sett økt med 45 prosent. Målt mot andre ansatte i kommunene har lektorene dermed hatt en mindrelønnsutvikling på nesten 10 prosentpoeng de siste 10 årene.

- Vi klarer ikke å bygge Norge som kunnskapsnasjon uten at vi endrer måten vi forhandler lønn på i skolen. Derfor krever vi at det settes av en pott til lokale forhandlinger på 425 millioner for å rekruttere og beholde lektorer og markedsutsatt undervisningspersonale med høy teknisk- naturvitenskapelig utdannelse, sier Kvam.

Akademikerne mener at det er det sentraliserte forhandlingssystemet i skolen som er årsaken til at lærere og lektorer blir lønnstapere. De akademikergruppene som forhandler sin lønn lokalt i kommunene, har ikke hatt den samme dårlige lønnsutviklingen som lektorene.

- Vi får ikke en god skole uten gode lærere. Og vi får ikke gode lærere til å begynne i skolen når de blir lønnstapere hvert eneste år. Statsminister Erna Solberg har helt rett når hun sier at Norge i fremtiden skal leve av kunnskap. Men en styrking av kunnskapssamfunnet starter med en god skole, og da må det være attraktivt å være lærer, sier Kvam.

For Akademikernes øvrige medlemmer, er kravet at det også i kommende tariffperiode skal gjennomføres lokale forhandlinger i den enkelte kommune uten noen sentralt fastsatt ramme.

Forhandlingene i KS skal være sluttført innen 1. mai.

 

For mer informasjon, kontakt:

Forhandlingsleder Anders Kvam, mob. 932 59 591

Pressekontakt Haakon Bruusgaard, mob. 932 59 572

Les også