- Godtar lønnsoppgjøret, men vil endre lektorsystem

Publisert 

Akademikerne har akseptert årets lønnsoppgjør i kommunesektoren som gir alle lektorer en reallønnsforbedring.
- Men dette oppgjøret løser ikke de reelle utfordringene knyttet til lektorens mindrelønnsutvikling. Til neste år må også lønnsdannelsen for lektorer bli lokal slik det er for øvrige akademikergrupper, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne kommune.

- Godtar lønnsoppgjøret, men vil endre lektorsystem
Anders Kvam

Akademikerne har valgt å akseptere KS sitt tilbud om et generelt tillegg på 0,75 prosent, minimum 3.100 kroner, fra 1. mai.

- Den disponible rammen i årets oppgjør var svært lav. Dette, i kombinasjon med at alle lektorer får en reallønnsforbedring i år, gjør at vi har akseptert oppgjøret. Vi er glad for at vi er kommet til enighet med KS om å sikre streikeretten ved en eventuell endring av uførereglene i hovedtariffavtalen, sier Kvam. 

Han er imidlertid skuffet over at KS ikke har turt å prioritere. Nå er pengene smurt tynt utover istedenfor å brukes ute på den enkelte arbeidsplass der de vet hvilke problemer det er viktigst å løse først. Denne profilen hadde også vært i tråd med oppgjøret i privat sektor. 

Tall fra Teknisk beregningsutvalg viser at lektorene har hatt en klart dårligere lønns-utvikling enn andre grupper siden forhandlingsansvaret for skoleverket ble flyttet fra staten til kommunene i 2004. Forskjellen mellom lektorer og funksjonærer i privat sektor er nå på 250.000 kroner i året i gjennomsnitt. 

- Neste år blir det viktig for oss å flytte lektorene til kapitel 5 i Hovedtariffavtalen slik at lønnsdannelsen for lektorer skjer på samme måte som for øvrige akademikergrupper.

For oss er det alvorlig når den kanskje viktigste gruppen i norsk skole blir hengende så langt etter. Dette får store konsekvenser for rekrutteringen til lektoryrket, og dermed for kvaliteten i skolen. Hele samfunnet taper når skolen ikke er god nok, sier Kvam. 

For Akademikernes øvrige medlemmer, gjennomføres årets oppgjør som lokale forhandlinger ute i den enkelte kommune uten en sentralt fastsatt ramme. 

For mer informasjon, kontakt:
Forhandlingsleder Anders Kvam, mob. 932 59 591
Pressekontakt Haakon Bruusgaard, mob. 932 59 572