- Godt økonomisk oppgjør for lektorer

Publisert 

- Vi har sikret fortsatt lokale, kollektive forhandlinger for storparten av våre medlemmer, og et økonomisk oppgjør for lektorene som er godt over snittet. Derfor anbefaler vi lønnsoppgjøret i kommunal sektor, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne kommune.

- Godt økonomisk oppgjør for lektorer

Akademikerne og KS kom i mål med årets lønnsoppgjør natt til mandag. Det er enighet om at alle ansatte i kapittel 5, som utgjør storparten av Akademikernes medlemmer, fortsatt skal få sin lønn fastsatt gjennom lokale, kollektive forhandlinger ute i den enkelte kommune senere i år. Dette er et system som har fungert godt siden det ble innført i 2002.

Når det gjelder lektorene i skolen, blir det gjennomsnittlige lønnstillegget i år på ca. fem prosent og opp mot to prosent i 2015. Dagens system med minstelønner blir også endret til et system som sikrer ansiennitetstillegg fra 2015. Dermed vil lønn ut over minstelønn ikke bli «borte» når den ansattes ansiennitet øker.

- Jeg er tilfreds med at systemet med lokale, kollektive forhandlinger i kommunesektoren videreføres, og det er et brukbart økonomisk oppgjør for lektorene, De har hatt en mindrelønnsutvikling på 10 prosent de siste 10 årene, og det er bra at dette snur i år, sier Kvam.

Et av de store spørsmålene i årets oppgjør har vært arbeidstidsavtalen for lærere. Her har det skjedd en lite heldig økning i lærernes tilstedeværelsesplikt.

- KS burde være mer opptatt av tilgjengelighet enn av fysisk tilstedeværelse. Når den sentrale avtalen nå blir mer rigid, øker det presset for å finne gode og fleksible lokale løsninger som sikrer lærerrekrutteringen. Det vil alle parter være tjent med, og lokale løsninger er i tråd med Akademikernes politikk, sier Kvam.

Han mener vi ikke klarer å bygge Norge som kunnskapsnasjon uten at vi endrer måten lønn forhandles på i skolen. Det er umulig å utvikle en god skole uten gode lærere og vi får ikke gode lærere til å begynne i skolen når de er lønnstapere. Styrking av kunnskapssamfunnet slik regjeringen ønsker, starter med en god skole og da må det være attraktivt å være lærer.

Lektorlaget anbefaler imidlertid ikke skissen pga. misnøye med arbeidstidsavtalen. De vil på et senere tidspunkt ta stilling til om de aksepterer avtalen eller ikke.

Aksept - 26. mai 2014

Riksmeklerens møtebok

For mer informasjon, kontakt:
Forhandlingsleder Anders Kvam, mob. 932 59 591
Pressekontakt Haakon Bruusgaard, mob. 932 59 572

 

 

Les også