- Akademikere vil ikke jobbe i småkommuner

Publisert 

Kun hver femte akademiker mener det er attraktivt å jobbe i en liten kommune. Det fremgår av en måling som Respons Analyse har gjort for fagorganisasjonen .

- Akademikere vil ikke jobbe i småkommuner
Knut Aarbakke

- At høyt utdannede ikke vil jobbe i kommune-Norge bør være et varsko for kommunal- og moderniseringsministeren. Ingen sektorer i Norge har i dag så få akademikerne som kommunesektoren. Når jurister, økonomer og sivilingeniører velger bort kommunene, gir det dårligere tjenester, svakere økonomistyring og dårligere rettsikkerhet, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

En spørrerunde Akademikerne har gjennomført blant partiene i Norge viser at alle mener at det er behov for tiltak som skal styrke kompetansenivået i norske kommuner. Aarbakke etterlyser nå konkret handling.

- Halvparten av akademikerne vi spurte mente at et sterkere faglig miljø ville gjøre kommunal sektor mer attraktiv som arbeidsgiver. Et sterkt fagmiljø fordrer at det har en viss størrelse, og dette er et viktig argument i debatten om kommunesammenslåinger. Nå er det på tide at politikerne ikke bare snakker om fagmiljøene, men gir dem premissene til å fungere optimalt, sier Aarbakke.

Undersøkelsen blant Akademikernes medlemmer gir tydelige svar på hva kommunene må gjøre for å bli mer attraktive. Først og fremst handler det om å styrke fagmiljøet og tilby bedre betingelser, men også ledelse og fleksibilitet er viktig.

- Jeg tror kommunereformen vil skape større, mer faglig spesialiserte og tverrfaglige miljøer.

Dette vil samtidig gjøre kommunene mer attraktive for akademikerne. I tillegg må kommunene bli mer bevisste og bedre til å rekruttere kritisk kompetanse, sier Aarbakke.

For mer informasjon, kontakt: Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, mobil 900 69 484

 

Hvor attraktivt vil det være for deg å jobbe i en kommune med færre enn 5.000 innbyggere (utenom skole)

Svært attraktivt

5 %

Ganske attraktivt

14 %

Mindre attraktivt

26 %

Ikke attraktivt

53 %

Ikke sikker

2 %

 

Hvor attraktivt vil det være for deg å jobbe i en kommune med mer enn 20.000 innbyggere (utenom skole)

Svært attraktivt

13 %

Ganske attraktivt

34 %

Mindre attraktivt

23 %

Ikke attraktivt

28 %

Ikke sikker

2        %

 

Hva vil gjøre det mer attraktivt for deg å jobbe i kommunal sektor?

Bedre faglig miljø

43 %

Bedre lønn enn det kommunesektoren tilbyr i dag

46 %

Bedre ledelse

21 %

Bedre tilrettelegging for familien

9 %

MEr fleksibilitet

20 %

Faglige utfordringer

3 %

Annet

3 %

Ikke noe spesielt

11 %

 

Undersøkelsen er gjennomført av Respons blant et landsrepresentativt utvalg på 775 personer med 4 års høyere utdanning eller mer i april-juni 2015.