TBU-rapporter

Utvalget avgir vanligvis to rapporter hvert år. En rapport foran lønnsoppgjørene som består av en foreløpig utgave i slutten av februar (inkludert en kortversjon) og en endelig utgave i slutten av mars.

Rapporten gir oversikter over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen inkludert en prisprognose for inneværende år og utviklingen i konkurraneevnen.

Den gir også en oversikt over utviklingen i internasjonal økonomi og norsk økonomi.

Marsrapporten blir trykket og utgitt i NOU-serien.
En rapport etter lønnsoppgjørene (juni) som består av en oppsummering av lønnsoppgjørene og statistikk for lønns- og inntektsfordelingen.

Rapporter fra TBU - Arbeidsdepartementet, lenke.
 

Les også