2016 - Etter inntektsoppgjørene

Publisert 

Beregningsutvalget la fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran årets hovedoppgjør 22. februar og en endelig utgave 1. april, jf. NOU 2016: 6. I denne rapporten gis oppdaterte tall over lønnsutviklingen og en oversikt over hovedtrekkene i årets hovedoppgjør.

2016 - Etter inntektsoppgjørene

Hovedpunkter i rapporten

Utvalget har oppsummert sentralt avtalte tillegg i en del forhandlingsområder målt som bidrag til årslønnsveksten. I tillegg til overheng og avtalte tillegg gjengitt nedenfor, kommer bidrag fra lønnsglidningen gjennom 2016. Betydningen av disse elementene varierer mellom områdene, jf. vedleggstabell.

Resultatene fra de sentrale forhandlingene i årets hovedoppgjør peker i retning av lavere årslønnsvekst i 2016. På bakgrunn av vurderinger gjort av NHO, i forståelse med LO, anslås årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 2,4 prosent i 2016.

For industriarbeidere i NHO-bedrifter er lønnsoverhenget til 2016 1,1 prosent. Sammen med tarifftilleggene er dette beregnet å gi et bidrag til årslønnsveksten fra 2015 til 2016 på 1,5 prosentpoeng. For NHO-bedrifter i industrien i alt, der industrifunksjonærer også inngår, er lønnsoverhenget 1,1 prosent.

For Virke-bedrifter i varehandel er overhenget 0,7 prosent. Sammen med garantitillegg og de avtalte tarifftilleggene er dette beregnet å gi et bidrag til årslønnsveksten fra 2015 til 2016 på 1,3 prosentpoeng.

I staten er overhenget 0,4 prosent. Sammen med tarifftilleggene er dette beregnet å gi et bidrag til årslønnsveksten fra 2015 til 2016 på 1,9 prosentpoeng.

For ansatte med hovedsakelig sentral lønnsdannelse i KS-området er overhenget 0,6 prosent. Sammen med tarifftilleggene er dette beregnet å bidra til årslønnsveksten fra 2015 til 2016 med 2,2 prosentpoeng.

I Spekter-bedrifter eksklusive helseforetakene er overhenget 0,6 prosent. Det ble ikke avtalt tillegg på A-nivå i 2016. Lønnstillegg avtalt på den enkelte virksomhet anslås i gjennomsnitt å bidra til årslønnsveksten fra 2015 til 2016 med om lag 1,7 prosentpoeng. Sammen med overhenget bidrar dette til årslønnsveksten med om lag 2,3 prosentpoeng. For noen bedrifter gjenstår fortsatt forhandlinger.

I helseforetakene er overhenget 0,4 prosent. De sentralt avtalte tilleggene i 2016 bidrar til årslønnsveksten med om lag 1,4 prosentpoeng. I tillegg kommer bidrag fra tillegg ved lokale forhandlinger som anslås til 0,5 prosentpoeng. Sammen med overhenget bidrar dette til årslønnsveksten fra 2015 til 2016 med om lag 2,3 prosentpoeng. Forhandlingene mellom Spekter og Akademikerne er ikke avsluttet.

For ansatte i forretnings- og sparebanker og forsikringsvirksomhet, som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdene i bank og forsikring, er overhenget 1,2 prosent. Sammen med de avtalte lønnstilleggene er dette beregnet å bidra til årslønnsveksten fra 2015 til 2016 med om lag 1,4 prosentpoeng.

Les mer på ASD sine nettsider.

Les også