2013 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene

Publisert 

Beregningsutvalget presenterer nå den endelige utgaven av rapport foran mellomoppgjøret 2013.

2013 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene

Beregningsutvalget presenterer nå den endelige utgaven av rapport foran mellomoppgjøret 2013.

Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere år i lønninger, inntekter, priser og konkurranseevne. 

Utvalget presenterer dessuten en prognose for konsumprisveksten fra 2012 til 2013. 

Rapporten inneholder også korte beskrivelser av utsiktene for internasjonal og norsk økonomi. 

PM - Arbeidsdepartementet

 

Les også