2013 - Etter inntektsoppgjørene

Publisert 

Hovedpunkter fra rapporten etter mellomoppgjøret 2013.

Beregningsutvalget la fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran årets mellomoppgjør 18. februar og en endelig utgave 25. mars, jf. NOU 2013:7.

I denne rapporten gis oppdaterte tall over lønnsutviklingen og en oversikt over hovedtrekkene i årets mellomoppgjør.

Arbeidsdepartementet, lenke.

Les også