2012 - Etter inntektsoppgjørene

Publisert 

Endelig rapport fra TBU gir oppdaterte tall over lønnsutviklingen og en oversikt over hovedtrekkene for lønnsoppgjøret 2012..

2012 - Etter inntektsoppgjørene

Utvalget har oppsummert resultater fra lønnsoppgjørene i 2012 i en del forhandlingsområder målt som bidrag til årslønnsveksten. I tillegg til overheng og avtalte tillegg gjengitt nedenfor, kommer bidrag fra lønnsglidningen gjennom 2012. Vektfordelingen mellom disse elementene varierer mellom områdene, jf. vedleggstabell.

Pressemelding fra Arbeidsdepartementet, 22.06.2012, lenke.

Les også