Nye sykefraværstall for 3. kvartal 2016

Publisert 

3. kvartal 2016 var det legemeldte sykefraværet 5,4 prosent. En økning på 0,9 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. Sykefraværet var stabilt for kvinner (+0,2 %) og viste en svak økning for menn (+1,5 %).

Nye sykefraværstall for 3. kvartal 2016

Sykefraværet har ikke vært publisert siden 4. kvartal 2014. I de 7 kvartalene siden forrige publisering har sykefraværet holdt seg stabilt med en svak nedgang for det legemeldte sykefraværet.

Statistikk for 3. kvartal 2016