Statlige regionale konferanser

Statlige regionale konferanser

  • Mai, juni, august og september 2017
  • Hele landet

Ved tariffoppgjøret 2017 fortsetter moderniseringen av lønns- og forhandlingssystemet i staten. Dette vil innebære ytterligere endringer i hovedtariffavtalen, i tillegg til de endringene som ble foretatt i HTA i tariffoppgjøret 2016. I den forbindelse gjennomføres statlige regionale konferanser.