Akademikernes jubileumskonferanse

Akademikerne er 20 år i oktober 2017 og dette vil markeres med en jubileumskonferanse onsdag 25. oktober.

Akademikernes jubileumskonferanse

Tema for konferansen er fremtidens kompetansebehov.

Møteleder: Lars Molteberg Glomnes, politisk journalist i samfunnsavdelingen i Aftenposten

Foreløpig program

08.00 Mingling og kaffe
Ca. 08.50

Åpning
Velkommen ved Kari Sollien, leder i Akademikerne

09.00 Åpning
Statsminister Erna Solberg
 

KUNNSKAP - VÅR FELLES FORMUE

 

Norge som kunnskapsnasjon trenger akademikere - statsminister- og partiledersamtalen
Lars M. Glomnes i samtale med statsminister Erna Solberg og leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre

  Nasjonalbiblioteket - minnet om vår nasjon - kunnskapsbase for nåtid og fremtid
Direktør Aslak Sira Myhre, Nasjonalbiblioteket
  Akademikere nå og i fremtiden - nytte og behov
- Hva betyr kompetansen for vekst og verdiskaping? Hvor mange akademikere har vi egentlig bruk for i fremtiden?
Lars M. Glomnes i samtale med Gjermund Grimsby, Menon, og Rolf Røtnes, Samfunnsøkonomisk analyse
 

KUNNSKAP SOM KONKURRANSEKRAFT

  Kompetanse og konkurranseutsatt næringsliv i fremtiden
Konsernsjef Helge Leiro Baastad, Gjensidige
 

Kompetansebehov i dag og i fremtiden
Country Manager Trond F. Mellingsæter, Danske Bank i Norge

 

Fremtidens teknologi - muligheter og innflytelse på hverdagen
Isabelle Kristine Ringnes, TENK-Tech-Nettverkt for Kvinner

  Pause med enkel servering
 

FREMTIDENS KUNNSKAPSBÆRERE - VÅGER DE Å TENKE NYTT?

  Studentsamtalen - fremtidens kunnskapsbærere
Lars M. Glomnes i samtale med Karen Ane Frøyland Skjennum, studentleder Tekna Student, og Eivind Valestrand, leder, Norsk medisinstudentforening (Nmf)
 

Akademia for fremtiden - hva kan vi by på?
Jan Martin Nordbotten, professor Universitetet i Bergen, matematisk institutt

  Innlegg kommer
 

KUNNSKAP I PRAKIS

 

Akademikerprisen - kunnskap i praksis
Akademikerprisvinner 2017

  Kunnskapens betydning for utvikling og politikkutforming
Lars M. Glomnes i samtale med fagsjef Sigrun Aasland, Agenda, og politisk økonom Anne Siri Koksrud Bekkelund, Civita
11.50 - 12.00 Slutt

Det tas forbehold om endringer i klokkeslett og titler.

  • Onsdag 25. oktober 2017 kl. 08.50. Slutt mellom 11.50 og 12.00
  • Hotel Radisson Blu Scandinavia, Holbergs plass, Oslo
  • Snarest
  • Meld deg på
Akademikernes jubileumskonferanse