Tariffkonferanser for tillitsvalgte i staten

Publisert 

I hovedtariffoppgjøret i år jobber Akademikerne for en forenkling av lønns- og forhandlingssystemet i staten. Konferansene vil gjennomgå endringene og hva disse betyr for de lokale forhandlingene.

For påmelding til konferanse før sommeren, meld deg på her.

For påmelding til konferanse etter sommeren, meld deg på her

 

En fornyet og forenklet hovedtariffavtale anno 2018

09:30 – 10:00 Registrering, kaffe og bevertning

10:00 – 12:00 Prosessen frem til HTA 2018

Resultatet av hovedtariffoppgjøret 2018

 Endringer i HTA

 Økonomisk handlingsrom

12:00 Lunsj

13:00 – 15:00 Praktiske konsekvenser av ny HTA

 Lokale parters ansvar

 Lokalt handlingsrom

 13:30 – 15:00 Lokale forhandlinger i nytt system

 Praktisk gjennomføring

 Akademikersamarbeid

 Tvisteløsning

 

Deltakelsen på kursene er gratis. Utgifter i forbindelse med reise og opphold må avtales med egen medlemsforening. Slike utgifter skal etter avholdt kurs sendes egen medlemsforening for refusjon. Frist for innsendelse av slike utgifter er 14 dager etter kurset. Reiseregningsskjema fra egen medlemsforening bør benyttes.

Det bes om påmelding til det kurset som arrangeres nærmest hjemstedet/arbeidsstedet.

Påmelding snarest mulig. En automatisk bekreftelse blir sendt etter påmelding.