Regionale opplæringskonferanser for kommunal sektor

Publisert 

Akademikerne kommune arrangerer kurs i lokale forhandlinger rundt om i landet.

Det vil bli avholdt fire kurs før sommeren og seks kurs etter sommeren. Et av disse kursene vil bli et lunsj til lunsj-opplegg for å kunne gå dypere ned i temaene.

For påmelding til konferanse før sommeren, meld deg på her.

For påmelding til konferanse etter sommeren, meld deg på her.

 

Program:

Kursinnhold er lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kap. 3.4 og kap. 5 i det kommunale avtaleområdet pluss kap. 3 i bedriftsavtalen og er for tillitsvalgte og kontaktpersoner.

09.00 – Registrering, kaffe og lett bevertning
09.30 – Åpning/presentasjon
09.45 – Lokale forhandlinger etter kap. 3.4 og 5 og kap. 3 i bedriftsavtalen
16.00 – Slutt

Temaer som blir behandlet:

• Kort om Akademikerne

• Gjennomgang av årets sentrale tariffoppgjør

• Gjennomføring av lokale forhandlinger, kravsprosesser mv.

• Tallgrunnlag / beregninger /resultater sentralt 2017

• Drøftingsmøte

• Lønnsstatistikk

• Tekniske hjelpemidler

• Lokalt akademikersamarbeid

• Utveksling av erfaring

Det vil bli avsatt tid til spørsmål og debatt om temaene.

 

Kontaktperson: Tone Cecilie Johannessen, tlf. 918 27 708