Kurs og konferanser

Akademikerne tilbyr et bredt spekter av kurs, konferanser og frokostmøter. Følg med på sidene og hold deg oppdatert. Du er velkommen til å melde deg på.

Omstillingskurs for tillitsvalgte i statlig sektor

  • Mandag 27. - onsdag 29. november 2017
  • Den Haag, Nederland

Med bakgrunn i mange pågående omstillingsprosesser i staten, både sentralt og lokalt, vil Akademikerne bidra til å øke omstillingskompetansen hos våre tillitsvalgte for å være rustet til å bidra i omstillingsprosessene.

Fremtidens inkluderende arbeidsliv - med fokus på arbeidsmiljø

  • Tirsdag 14. november 2017
  • R5, Akersgaten 59, Oslo

Større vekt på forebyggende arbeidsmiljøarbeid er en hovedsatsing i IA-avtalen. Hva betyr dette for IA-arbeidet lokalt på arbeidsplassen? Og hvordan vil arbeidsmiljøarbeidet preges av et arbeidsliv i rask endring? Partene i staten inviterer til IA-konferanse der vi setter fokus på forebygging og betydningen av arbeidsmiljø i dag og i fremtiden.