Kurs og konferanser

Akademikerne tilbyr et bredt spekter av kurs, konferanser og frokostmøter. Følg med på sidene og hold deg oppdatert. Du er velkommen til å melde deg på.

Omstilling i statlig sektor

 • Onsdag 31. mai kl. 10 - 17
 • Thon Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo

Kurs i "Omstilling i statlig sektor, med spesielt fokus på utflytting av arbeidsplasser" onsdag 31. mai fra kl. 10-17 på Thon Hotel Bristol i Oslo.

Statlige regionale konferanser

 • Mai, juni, august og september 2017
 • Hele landet

Ved tariffoppgjøret 2017 fortsetter moderniseringen av lønns- og forhandlingssystemet i staten. Dette vil innebære ytterligere endringer i hovedtariffavtalen, i tillegg til de endringene som ble foretatt i HTA i tariffoppgjøret 2016. I den forbindelse gjennomføres statlige regionale konferanser.

Kommunale regionale kurs i lokale forhandlinger i KS-området 2017

 • Mai, juni, august og september 2017
 • Hele landet

Akademikerne kommune vil i mai, juni, august og september arrangere kurs i lokale forhandlinger rundt om i landet. Kursinnhold er lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kap. 3.4 og kap. 5 i det kommunale avtaleområdet pluss kap. 3 i bedriftsavtalen og er for tillitsvalgte og kontaktpersoner.

Frokostseminar om inkluderende arbeidsliv

 • Torsdag 8. juni 2017 kl. 08.15
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Akersgaten 64, Oslo

Torsdag 8. juni 2017 arrangerer partene i staten frokostseminar om inkluderende arbeidsliv. Arrangementet er et samarbeid mellom hovedsammenslutningene i staten: LO Stat, Akademikerne, Unio, YS Stat og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Akademikernes UH-konferanse

 • Mandag 29. til tirsdag 30. mai 2017
 • Clarion Hotel & Congress, Trondheim

Akademikernes UH-konferanse 2017 arrangeres på Clarion Hotel & Congress, Trondheim, fra mandag 29. til tirsdag 30. mai 2017.

Akademikernes jubileumskonferanse

 • Onsdag 25. oktober 2017 kl. 09.00 - 12.00
 • Hotel Radisson Blu Scandinavia, Holbergs plass, Oslo

Akademikerne er 20 år i oktober 2017 og dette vil markeres med en jubileumskonferanse.

Inntektspolitisk konferanse 2018

 • Tirsdag 13. februar kl. 09.00 - 12.00
 • Hotel Bristol, Oslo

Akademikernes årlige inntektspolitiske konferanse.