Streiken kan løses!

Publisert 

Lærerorganisasjonene har vært i streik siden juni fordi de ikke kunne akseptere forslaget til ny arbeidstidsavtale i skoleverket. Konflikten vil bli trappet betydelig opp ved skolestart om noen uker.

Streiken kan løses!
Knut Aarbakke

Debattinlegg av Knut Aarbakke, på trykk i Dagens Næringsliv fredag 1. august 2014. 

Det betyr at det nå haster med å finne en fornuftig løsning før elevene og samfunnet rammes.

Det vi kan fastslå er at forhandlingsprosessen ikke har vært god, og at ting kom skjevt ut på et tidlig tidspunkt.

Det er heller ikke etablert noen konsensus mellom kommunene som arbeidsgivere og lærerne som arbeidstagere, om hvordan arbeidsdagen i skolen faktisk ser ut, eller en felles forståelse for hva som skaper en god skole, og hvordan undervisningsopplegget skal utvikles til elevenes beste. Ei heller er det en felles plattform for hvor mye tid en lærer kan og bør bruke på forberedelser, retting, samarbeid med kolleger eller individuell oppfølging av elever og hjem.

Alt tyder på at det var denne manglende felles forståelsen av nåsituasjonen og utfordringene som førte til at årets forhandlinger skar seg.

Nå må fokuset være å finne en løsning på konflikten som tjener skolen og samfunnet. Da må voksne mennesker opptre som voksne slik at barna ikke blir skadelidende.

Vi trenger et forsknings- og kunnskapsprosjekt som kartlegger hva lærerne på barnetrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole faktisk bruker tiden sin på i dag. Slike studier gjøres allerede i høyere utdannelse, og er helt sikkert også gjennomførbart i skolen. Så må det etableres en felles forståelse av hva som er en god skole, og hva som er god undervisning. Først da er det mulig å ha en fruktbar diskusjon om hvordan man skal utforme fremtidens arbeidstidsavtale.

Arbeidsavtalen for skoleåret 2013/14 bør prolongeres inntil videre. Det er mye bedre å bruke et eller to år ekstra på å utvikle en ny og fremtidsrettet avtale enn å forsøke å presse gjennom noe som ødelegger samarbeidsklimaet i skolen for år, og kanskje tiår fremover.

Satsingen på kunnskap må ikke krasjlande fordi man ikke tar seg tid nok til å lage en arbeidstidsavtale som er tilpasset en moderne skole. Derfor bør alle parter ta et skritt tilbake, stikke fingeren i skolegården, og starte på nytt.