Nedgang i matematikkprestasjoner

Publisert 

OECDs nye PISA-undersøkelse viser at norske elevers prestasjoner i matematikk har gått ned siden forrige undersøkelse i 2009. I naturfag er det også en negativ endring, mens resultatene i lesing holder seg stabile.

Nedgang i matematikkprestasjoner
Knut Aarbakke

-Den nye PISA-undersøkelsen viser at vi har et realfagsproblem i Norge, sier leder i Akademikerne, Knut Aarbakke.

Link til PISA-undersøkelsen 2012.

Link til resultater fra Norge.

Les også