Hva gir god læring?

Publisert 

Debattinnlegg i Aftenposten av Knut Aarbakke: Professor Svein Sjøberg er i sin kronikk i Aftenposten 17/4 kritisk til min påståtte bruk av John Hatties forskning om læring. Jeg er ikke er så kategorisk som Sjøberg hevder. Jeg har pekt på Hattie som en av mange forskere, ikke brukt ham som sannhetsvitne for Akademikernes sak.

Hva gir god læring?

Debattinnlegg i Aftenposten 23/4 av Knut Aarbakke, leder i Akademikerne. Tilsvar til Svein Sjøbergs kronikk 17/4.

Dette er Akademikernes budskap: Skal vi få bedre elever, må vi satse på lærerne og deres kompetanse. Det er her jeg kritiserer Arbeiderpartiets kunnskapspolitikk. Hvor er visjonene for lærerutdanningen, læreryrket og kravene til skoleeiere og ledelse? Akademikerne ønsker lærere med et godt faglig grunnlag for faktisk å kunne undervise i de fagene de har. Vi trenger bedre lærere enda mer enn vi trenger flere lærere.

Det som plager meg med Sjøbergs kronikk er ikke at han legger ord i min munn, men at han selv ikke har noen forslag til hva som gir god læring. Vi trenger en skoledebatt nå, og tiden er inne for å diskutere løsninger fremfor å gå oss vill i problemene.

 

Les også