Frokostseminar om skoleledelse

Publisert 

- God skoleledelse er avgjørende for læringsmiljøet og elevenes prestasjoner, sa Knut Aarbakke i sin innledning på frokostseminaret om skoleledelse som Akademikerne arrangerte på Litteraturhuset.

Frokostseminar om skoleledelse
Foto: Akademikerne

Akademikerne har frontet skoleledelse som en «glemt» del av skoledebatten i kommunevalgkampen, og dagens frokostseminar var godt besøkt. De fremmøtte fikk oppleve innledninger fra Bjørn Bolstad, rektor på Ringstabekk skole i Bærum kommune; Astrid Søgnen, direktør i Utdanningsetaten i Oslo; Kari Heier Nistad, rektor Dingemoen skole i Sogn og Fjordane og Henrik Aasheim, representant i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for Høyre.

Etter Aarbakkes innledning gikk Bjørn Bolstad på scenen. Han snakket om skoleledelse fra rektors perspektiv. Bolstad gikk gjennom rektorers mange oppgaver og illustrerte balansen mellom disse. Deretter gikk han gjennom hvordan ledelse foregår på Ringstabekk skole, snakket om rektors rolle og hans bevissthet om kvalitet. Hele hans presentasjon kan lastes ned under artikkelen.

Deretter var det Astrid Søgnen sin tur. Hun snakket om Osloskolen som helhet og hvordan man jobber der. Søgnen snakket om at man må se og følge opp alle elevene, og at selv om det er et fokus på at alle skal fullføre og bestå er det også viktig med et tilbud til de flinkeste elevene. Hun sa videre at man må identifisere mulige drop-outs mye tidligere og også sette inn tiltakene allerede fra tidlig skolealder.

Kari Heier Nistad representerte Sogn og Fjordane, fylket som er kjent for å ha en meget god skole på tross av lavere sosioøkonomiske kår en mange andre fylker. Heier Nistad snakket om god skoleledelse som premiss for kvalitet. Tilpasset opplæring er et sentralt begrep og en av grunnene til at Sogn og Fjordane lykkes og presterer godt på de nasjonale prøvene ifølge Heier Nistad. Hun snakket også mye om ledelsesprinsipper og det som blir vektlagt i fylket. Hele presentasjonen finnes under artikkelen.

Henrik Asheim startet med å anerkjenne viktigheten av god skoleledelse. Han var også opptatt av at metodefrihet i undervisningen var bra fordi da kunne ikke politikere legge seg oppi hvordan det undervises. Så lenge det fungerer kan det gjerne være forskjellige metoder fra skole til skole, mente Asheim. Videre snakket han om skoleleders situasjon som av og til kan være vanskelig, med krav fra lærere, elever, foreldre og fra skoleeier kommunen. Asheim mente det derfor er det viktig å gi skoleledere tillit til å utføre oppgavene sine og ha en god skolelederutdannelse.

Til slutt var det debatt ledet av Aarbakke. Her ble både lærerrollen, rektorrollen og mattekunnskaper gjenstand for diskusjon.

Se bilder fra arrangementet på Akademikernes Flickr-side.

Les også