Faglig kamp

Publisert 

Knut Aarbakke svarer på innlegg i Klassekampen av Odd E. Rambøl om regjeringens forslag til endring av arbeidsmiljøloven.

Faglig kamp
Knut Aarbakke

Debattinnlegg av Knut Aarbakke, på trykk i Klassekampen torsdag 21. august 2014.

Odd E. Rambøl avlegger meg en visitt (i innlegget «Godstolen», 19. august) og mener jeg angriper andre fagforeninger fordi jeg ikke deler LOs virkelighetsbeskrivelse om at regjeringens høringsutkast til ny arbeidsmiljølov er et angrep på fagbevegelsen. Da må han ha misforstått meg. LO er selvsagt i sin fulle rett til å være kritiske til regjeringens høringsutkast. Det er vi i Akademikerne også på en del punkter. Vi mener likevel at høringsutkastet kan diskuteres uten at vi må gå i skyttergravene.

Det er også legitimt å synliggjøre at norske fagorganisasjoner ikke er enige i et og alt. Særlig når det finnes organisasjoner som liker å snakke på vegne av oss alle.

Derimot er jeg enig med Rambøl i «your stand depends on where you sit». Det er trolig derfor Akademikerne er temmelig alene om å kjempe mot den største skammen i norsk arbeidsliv, nemlig at statsansatte forskere og leger må gå som midlertidig ansatte i 10–15 år før de får sin første faste jobb.

Rambøls innlegg var et tilsvar til et oppslag i Klassekampen 13. august der Knut Aarbakke uttalte at regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven er et godt utgangspunkt for debatt og videre at det ikke er et angrep på fagbevegelsen.