Færre fullfører videregående skole i Norge

Publisert 

OECDs årlige rapport "Education at a glance" er nå publisert. Den gjør det mulig å sammenligne Norge med alle OECD-land når det gjelder bruk av ressurser til utdanning, deltakelse i utdanning, resultater av utdanning osv.

Færre fullfører videregående skole i Norge

Bare 57 prosent av elevene i Norge fullfører videregående skole på normert tid. Gjennomsnittet i OECD ligger på 69,8 prosent. Av de 25 landene som er med i OECD-rapporten, er det bare Mexico, Island og Luxembourg som har svakere resultater enn Norge på gjennomføring. 

Forskjellen mellom gutter og jenter er stor i alle land, men ekstra stor i Norge. Under halvparten av guttene (48%) fullfører på normert tid.