- Kommunen må bli bedre skoleeiere

Publisert 

- I den pågående skoledebatten er det ett tema som ikke diskuteres nok og det er skoleeiernes rolle. Kommunene må ta mer ansvar og stille tydelige krav til rektorer og lærere, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

- Kommunen må bli bedre skoleeiere

- Nå er det kommunevalg. Det betyr at det er skoleeierne som skal velges. Hvor godt kommunene følger opp skoleledelsen er avgjørende for læringsmiljøet og dermed for elevenes prestasjoner. Et godt læringsmiljø bidrar også til å redusere frafall fra skolen og utjevner de sosiale forskjellene mellom elevene. Jeg håper derfor landets foreldre kjenner sin besøkelsestid ved valget i høst, sier Aarbakke.

Akademikerne mener at skolen er en kunnskapsbedrift og at rektorene skal være ledere. I Sogn og Fjordane og i Oslo har man tatt dette på alvor, og elevene gjør det bedre enn landsgjennomsnittet på de nasjonale prøvene. Aarbakke mener mange fylkeskommuner og kommuner kan lære mye om skoleeierskap av dette.

I en spørrerunde Akademikerne har gjennomført, er partiene splittet i synet på om skoleeiers muligheter for styring av skolen bør styrkes. Både Venstre, Høyre og Arbeiderpartiet peker på at kommunene må bli flinkere til å bruke handlingsrommet som allerede finnes. Aarbakke mener at dette er et klart signal om at kommunene har en vei å gå.

- Vi ser jo at politikerne nasjonalt mener at mange kommuner kan bli flinkere. Her er jeg helt enig. Det er påvist en klar sammenheng mellom god ledelse og fremragende resultater i skolen, og nå er det på tide at kommunene tar jobben sin på alvor, sier Aarbakke.

For mer informasjon kontakt Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, mobil 900 68 484.

 Les også saken i siste.no