Skole

Faglig sterke lærere og høy kvalitet i undervisningen er Akademikernes sentrale standpunkter i skolepolitikken. Her finnes relevante dokumenter.