Velgere med høy utdanning svikter SV

Publisert 

Høyre vokser kraftig, mens Sosialistisk Venstreparti nærmest er utradert blant velgere med høyere utdanning. Dette fremgår av en partimåling som InFact har gjort for fagorganisasjonen Akademikerne.- Jeg er ikke overrasket. SV har sittet med ansvaret for høyere utdanning og forskning de siste syv årene, og de har ikke levert, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Velgere med høy utdanning svikter SV

I 2009 hadde SV en oppslutning på 13,3 prosent blant velgere med høyere utdanning. I dag sier bare 5,1 prosent i denne gruppen at de vil stemme på partiet.  Situasjonen er stikk motsatt for Høyre. Deres oppslutning blant de høyt utdannede har steget fra 21,7 prosent til 37,0 prosent. 

 - Akademikere har tradisjonelt vært SVs kjernevelgere. Slik er det ikke lenger. Det er liten tvil om at SV nå må betale for å ha sittet med Kunnskapsministeren siden 2005. Jeg tror mine medlemmer er skuffet over at regjeringen ikke satser mer på høyere utdanning og forskning, sier Aarbakke. 

– At Venstre gjør det bra, og Frp gjør det dårlig blant Akademikernes medlemmer er ikke nytt. Slik har det vært også i tidligere målinger. Det virkelig nye er SVs sterke fall, sier Aarbakke.

Totalt er det ca. 300.000 velgere med høyere utdanning. Dette tallet vokser raskt fordi stadig flere unge finner veien til universitetene. Valgdeltakelsen er også langt høyere blant de med høyere utdanning enn i befolkningen for øvrig. 

- Det er ingen tvil om at akademikere kan avgjøre regjeringsspørsmålet ved valget neste år. De partiene som vil øke sin oppslutning blant våre medlemsgrupper, bør legge enn klar strategi, sier Aarbakke. 

Stemmegivning blant velgere med mer enn 4 års høyere utdanning

Parti

2012

2009

Rødt

3,2 %

2,2 %

SV

5,1 %

13,3 %

Ap

23,4 %

28,2 %

Sp

4,3 %

5,1 %

Krf

6,1 %

8,0 %

V

8,9 %

5,8 %

H

37,0 %

21,7 %

FrP

7,5 %

15,0 %

MDG

2,4 %

-

Andre

2,0 %

0,7 %

Totalt

100,0 %

100,0 %

Undersøkelsen er gjennomført av In Fact blant et landsrepresentativt utvalg på 3.000 personer i oktober 2012. 2009-tallene er fra en tilsvarende IN Fact undersøkelse. 

For mer informasjon, kontakt:
Knut Aarbakke, leder i Akademikerne              mob. 900 69 484