Utdanningspolitikk

Publisert 

Bare 40 prosent av Akademikernes medlemmer mener Norge er utviklet som kunnskapssamfunn under den rødgrønne regjeringen kun 13 prosent mener Arbeiderpartiet har den beste politikken på området.

Utdanningspolitikk
Knut Aarbakke

- Arbeiderpartiet får nå svi for å ha latt SV styre Kunnskapsdepartementet i åtte år, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne. 

Misnøyen kommer frem i en undersøkelse som Respons har gjennomført blant Akademikernes medlemmer.

- Jeg er ikke overrasket. Den rødgrønne regjeringen har hatt et svært lavt fokus på høyere utdanning og forskning. Ikke minst har politikken for forskningsfinansiering vært vinglete, sier Aarbakke. 

Ifølge Aarbakke går heller ikke regjeringens skolepolitikk på skinner. Selv om Norge gjør det noe bedre på Pisa-undersøkelsene enn tidligere, er det fortsatt langt igjen før norsk skole oppfattes som virkelig god. Skolen oppleves ikke å være en attraktiv arbeidsplass for akademikere. 

- Gode lærere er en forutsetning for en god skole. Arbeiderpartiet har et historisk ansvar for å utjevne sosiale forskjeller i utdanningssystemet, men har ikke lyktes. De sosiale forskjellene i utdanning er dessverre økende. Skal Arbeiderpartiet ha noen sjanse til å vinne høstens valg, må Landsmøtet i helgen være mye tydeligere på hvor partiet vil med utdannings- og forskningspolitikken, sier Knut Aarbakke. 

Undersøkelsen er gjennomført av Respons analyse blant Akademikernes medlemmer i mars 2013. Det er trukket et representativt utvalg av medlemmene i foreningene som er tilsluttet Akademikerne. Utvalget består av 788 personer og er gjennomført per telefon. 

Spørsmål: Det har vært enighet om at Norge skal utvikles som et «kunnskapssamfunn». I hvilken grad mener du Norge har utviklet seg i den retningen i løpet av de siste 8 årene?

I svært stor grad    3 % 
I ganske stor grad  38 % 
Verken stor eller liten grad  36 % 
I ganske liten grad  15 % 
I svært liten grad    3 % 
Ikke sikker    4 % 

Hvilket av de politiske partiene mener du har den beste politikken for å utvikle Norge som et kunnskapssamfunn?

Rødt    1 % 
SV    3 % 
Arbeiderpartiet  13 % 
Senterpartiet    1 % 
Venstre    8 % 
KrF    1 % 
Høyre  42 % 
Fremskrittspartiet    0 % 
Andre    1 % 
Ikke sikker  31 % 

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, mobil 900 69 484