Studiefinansieringen så dårlig at foreldrene må bidra

Publisert 

En undersøkelse utført av InFact på vegne av Akademikerne, viser at kun 15 % mener at dagens studiefinansiering er tilstrekkelig. Et meget stort flertall mener dagens studenter enten må ha jobb ved siden av, eller få tilskudd fra andre for å klare seg. Hele 85 % av befolkningen hjelper barna økonomisk i studietiden.

Studiefinansieringen så dårlig at foreldrene må bidra

Tall fra SSB og Statens lånekasse viser samtidig at studiestøtten har økt langt mindre enn lønningene. Mens gjennomsnittslønnen for arbeidstakere har økt fra 327 000 til 453 000 (39 %) på ti år, har studiestøtten økt fra 80 000 til 90 800 (13 %). På samme tid har boligprisene doblet seg. 

Akademikernes kommentarer


- Når 85 % av studentene er avhengig av hjelp hjemmefra, er det et tydelig tegn på at studiestøtten må økes. Det er kunnskap vi skal leve av i fremtiden. Da må utdannelse være reell mulighet for alle, ikke bare for dem som har velstående foreldre. Dagens studiefinansiering forsterker sosiale forskjeller i samfunnet, sier Knut Aarbakke, leder for Akademikerne. 

- Til tross for at studentene studerer elleve måneder av året, få de kun studiestøtte i ti. Jeg mener at studiestøtten må utvides med en måned og justeres takt med Folketrygdens grunnbeløp som regulerer pensjonene, sier Aarbakke. 

- Jeg er bekymret for heltidsstudenten når studiefinansieringen er så svak at de fleste må jobbe ved siden av, ikke bare i feriene, men gjennom studieåret. 

Undersøkelsen


Undersøkelsen er gjennomført blant et landsrepresentativt utvalg på 1 720 respondenter i juni 2012 av InFact for Akademikerne. 

Les også Adresseavisen - Foreldrene betaler for studietiden - side 24 tirsdag 18. september.