Også nyutdannede mastere påvirkes av arbeidsledigheten

Publisert 

NIFUs kandidatundersøkelse 2015 ble lagt frem 22. juni. Undersøkelsen måler overgangen fra utdanning til arbeid for nyutdannede mastere. Den ser på arbeidsledighet, ufrivillig deltid og ufrivillig irrelevant arbeid, slik de nyutdannede selv vurderer det.

Også nyutdannede mastere påvirkes av arbeidsledigheten

Endringene i arbeidsmarkedet påvirker også nyutdannede. Arbeidsledigheten for nyutdannede økte fra 7 prosent i 2013 til 9 prosent i 2015, og flere av akademikergruppene opplevde en økning i ledigheten blant sine nyutdannede. For nyutdannede sivilingeniører økte ledigheten fra 6 prosent i 2013 til 15 prosent i 2015. Ledigheten var også høy for nyutdannede realister, 14 prosent, mot 10 prosent i 2013. Blant nyutdannede samfunnsvitere økte arbeidsledigheten fra nær 8 prosent i 2013 til 11 prosent i 2015. I øvrige grupper var det mindre endringer i ledigheten.

- Det er ikke overraskende at arbeidsmarkedet for nyutdannede mastere også påvirkes av konjunkturene. Tallene bekrefter at nyutdannede i enkelte bransjer og utsatte områder som Sør- og Vestlandet er særlig truffet. Men jeg er ikke bekymret for disse masterne. De har kompetanse som trengs i omstilling og utvikling. Det gjelder både teknologer, samfunnsvitere og humanister. Jeg har tro på at arbeidslivet vil vite å nyttiggjøre seg deres kompetanse, sier Aarbakke.

Kandidatundersøkelsen sier også noe om hvilke andre faktorer som påvirker sannsynligheten for å komme raskt i relevant arbeid. Gode karakterer øker sjansen for å få arbeid kjapt. Praksis og relevant inntektsgivende arbeid under studiene øker også sjansen for å komme raskt i relevant jobb.

Kandidatundersøkelsen 2015: I hvor stor grad er nyutdannede mastere berørt av nedgangskonjunkturen?