Høy søkning til høyere utdanning

Publisert 

Tallene for søkning til høyere utdanning ble klare tidligere denne uken. De viser en sterk vekst i antallet søkere. I tillegg er det sterk vekst innenfor både teknologi og lærerutdanningene. – Dette er gledelige tall, sier leder i Akademikerne Knut Aarbakke.

Høy søkning til høyere utdanning

Tallene fra Samordna opptak viser at veksten i antallet søkere til høyere utdanning er større enn veksten i ungdomskullene. Det er med andre ord større andel av ungdomskullene som ønsker å ta høyere utdanning i år enn tidligere. Totalt er det registrert 115 800 søkere, det høyeste tallet i Samordna opptaks historie. 


Flere teknologer og lærere

Av de store utdanningsområdene er det sterkest vekst innenfor teknologi og lærerutdanningsfagene. Det er 20 % flere som ønsker å studere teknologiske fag i år enn i fjor, for lærerutdanningene er det en vekst på 14 %. Over de siste tre årene har veksten i primærsøkere til lærerutdanningene vært på til sammen 50 %.
 
- Det er flott å se at det er så stor vekst både til teknologifagene og lærerutdanningene. Dette er fag som i flere år har hatt utfordringer med rekrutteringen til utdanningene samtidig som vi har sett en stor etterspørsel etter ferdig utdannede kandidater, sier Aarbakke.

Både innen teknologi/realfag og innen lærerutdanningene har det vært gjennomført store rekrutteringsprosjekter. Eksempelvis GNIST prosjektet hvor lærerorganisasjonene, Kunnskapsdepartementet og andre aktører har samarbeidet i flere år med en kampanje for å få ungdom til å velge lærerutdanning.

Akademikerne har tatt til orde for at regjeringen må sørge for en ansvarlig opptrapping av antallet studieplasser. – Med en slik vekst i søkertallene må regjeringen nå ta ansvar og tildele flere studieplasser der presset er størst, sier Aarbakke. Det er viktig at denne økte interessen tas godt vare på og at institusjonene gis økonomisk handlingsrom til å tilby kvalitativt gode studier avslutter han.