Fullt på frokostseminar

Publisert 

Det var stinn brakke på Akademikernes frokostseminar om struktur i høyere utdanning. Gjestene var blant annet statssekretær Bjørn Haugstad fra Kunnskapsdepartementet og Marianne Aasen (Ap), medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Fullt på frokostseminar
Lise Lyngsnes Randeberg, Marianne Aasen, Therese Eia Lerøen, Bjørn Haugstad. Foto: Akademikerne

Seminaret ble innledet av styremedlem i Akademikerne og president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg, som startet med å utfordre de andre deltakerne og salen. Hvordan oppnår vi høyere kvalitet i høyere utdanning og forskning? Er de igangsatte strukturprosessene en garanti for kvalitet? Ligger forholdene til rette for at norsk utdanning og forskning skal kunne måle seg med de beste?

Statssekretæren var første innleder ut, og han snakket om regjeringens mål og planer for strukturendringer i høyere utdanning. Han startet med å svare at strukturprosessene ikke er en garanti for kvalitet, men at det er et viktig premiss for å oppnå høyere kvalitet. Videre var han innom kvalitetskriterier, sammenslåinger, krav og ledelse. Se for øvrig hans presentasjon under artikkelen.

Marianne Aasen var neste innleder og hun argumenterte for at kvalitetsdefinisjoner og finansieringsmodell burde kommet før en stortingsmelding om struktur. Hun mener også at det er viktig å ha fokus på hele SAKS og ikke bare sammenslåing i denne prosessen.

Til sist gikk professor Torkel Brekke på scenen for å snakke om likhetsidealer i det akademiske arbeidsmarkedet i Norge kan være en trussel mot kvalitet i forskning. Han spør om den sammenpressede lønnsstrukturen kan ha negative konsekvenser for forskningen. I tillegg tok han opp at mens akademiske lønninger i Norge kom nest dårligst ut i en studie av 28 land, er Norge sannsynligvis det dyreste landet med hensyn til stipendiater og postdoktorer. Anslagsvis brukes seks milliarder av det totale budsjettet på 23 milliarder på rekruttene i akademia, sa Brekke.

Til sist var det debatt mellom Randeberg, Haugstad, Aasen og påtroppende leder i NSO, Therese Eia Lerøen. Debatten ble ledet av Christian Haugsnes, styremedlem i Akademikerne og Econa.

Bilder kan ses på Akademikernes Flickr-side (ekstern lenke).

Les også