Frafall ikke redusert etter Kvalitetsreformen

Publisert 

En ny NIFU-rapport som sammenlikner studenter som påbegynte sine studier før Kvalitetsreformen i 1999 med to kull som begynte etter reformen i henholdsvis 2003 og 2005, viser at frafallet ikke er redusert i løpet av dette tidsrommet. 

Frafall ikke redusert etter Kvalitetsreformen

Derimot var det en tendens til at færre studenter byttet lærested fra et universitet til en statlig høgskole. 

Mange av studentene som faller fra, ønsker heller å ta seg jobb. 

 

NIFU-rapport 38/2011