Fem krav til en bedre utdanningspolitikk

Publisert 

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt åpnet denne uken det nye studieåret ved Universitetet i Bergen. - Det er deres jobber vi skal leve av i fremtida, sa statsråden i sin tale til studentene.

Fem krav til en bedre utdanningspolitikk

Huitfeldt trakk også frem viktigheten av kunnskap for å lykkes i fremtida, og minnet studentene om hvilken hverdag de nå står overfor.

Arbeidsdepartementet - Det er deres jobber vi skal leve av, lenke.

 

Dette er Akademikernes frem krav til en bedre kunnskapspolitikk:

Ledende på grunnutdanning
Norge skal være blant Europas fem ledende nasjoner på grunnopplæring i skolen. Elevene må få undervisning av lærere med solid formell kompetanse i det aktuelle faget. Skolens ressurser må muliggjøre varierte og individuelt tilpassede undervisningsopplegg.

Styrkede breddeuniversiteter
Norske breddeuniversiteter skal kvalitativt rangeres blant Europas beste. Forholdet mellom antallet studenter og ansatt ei høyere utdanning må dimensjoneres slik at dette blir mulig. Institusjonene må også ha muligheter for å kunne tiltrekke seg internasjonalt ledende forskere.

Mer langsiktig finansiering
Finansieringssytemet for høyere utdanning må gjøres mer langsiktig, slik at institusjonene får mer forutsigbarhet. Bevilgningene må være tilstrekkelige til å rekruttere og beholde dyktige vitenskapelige ansatte. Redusert bruk av midlertidig tilsetting.

Styrket studiefinansiering
Studiefinansieringen må styrkes slik at det er mulig å være heltidsstudent. 50 prosent av studiefinansieringen må være stipend.

Styrket FoU-innsats
Den norske FoU-innsatsen når tre prosent av BNP slik Stortinget for lengst har vedtatt.