Bedre samarbeid

Publisert 

Det ligger et stort forbedringspotensial i hvordan kunnskapsutvekslingen skjer mellom akademia og arbeidslivet i Norge.

Bedre samarbeid

Replikk i Dagens Næringsliv, tirsdag 16. august 2016, av Lise Lyngsnes Randeberg, styremedlem av Akademikerne og president i Tekna.

Alle sier at det er kunnskap vi skal leve av i fremtiden, og både universitetene og bedriftene må være sitt ansvar bevisst. Vi har samarbeidsorganer der toppledelsen ved institusjonene og bedriftene møtes, men få klarer å kanalisere samarbeidet nedover i organisasjonene. Mange professorer sitter på gull, men de vet ikke hvordan de skal forvalte gullet! Her må ledelsen dytte i riktig retning, og den retningen er ut av fakultetet og inn i arbeidslivet.

Produktivitetskommisjonen skriver at omleggingen til kunnskapsbasert vekst krever store endringer i arbeidslivet. For at disse endringene skal kunne skje, er man avhengig av at utdanningsinstitusjonene utdanner gode kandidater og av forskning av høy kvalitet. Vi må ha mobilitet mellom sektorene slik at man kan dra felles nytte av kompetansen og humankapitalen.

For å klare dette, har jeg to enkle råd til universitetene og bedriftene. For det første handler det om å prioritere samarbeid på grunnplanet. Skap arenaer hvor forskere, stipendiater og bedrifter kan møtes og utveksle erfaringer og kunnskap. Snakk ikke bare sammen på ledelsesnivå. For det andre ønsker jeg en større satsing på de brede forskningsprogrammene i EU. En av EUs viktigste oppgaver er å skape arbeidsplasser, og Horisont 2020-programmene er en ypperlig setting for et samarbeid med næringslivet.

____

Akademikerne arrangerer debatt på Solsiden Brasserie under Arendalsuka, onsdag 17. august klokken 15.30 om samarbeid mellom universiteter og arbeidslivet. Her deltar Randeberg i debatt sammen med blant annet rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen. Les mer om dette arrangementet her.