Forskriftsendringer i høyere utdanning

Publisert 

Regjeringen varsler to forskriftsendringer i ansettelsesvilkårene i høyere utdanning. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen innfører nå fortrinnsrett til fast stilling ved universiteter og høgskoler for eksternfinansierte stillinger på lavere nivåer.

Forskriftsendringer i høyere utdanning

Til gjengjeld oppheves dagens fortrinnsrett for eksternfinansierte stillinger for førsteamanuenser og professorer. Regjeringen mener dette vil gjøre det mindre attraktivt å bruke midlertidige stillinger i høyere utdanning.

Regjeringen gjør også visse endringer i reglementet for opprykk til professor etter kompetanse. Det nasjonale opprykksreglementet blir heretter et minimumsreglement, og det blir anledning for institusjonene å innføre strengere krav. Institusjonene må dermed ikke automatisk gi opprykk til en ansatt som har fått en professorvurdering ved en annen institusjon. Regjeringen gjør dette fordi de vil heve kvaliteten i høyere utdanning, samtidig som de vil ha slutt på at vitenskapelig ansatte søker stillinger ved andre institusjoner som de ikke har intensjoner om å si ja til, kun få en kvalifikasjonsvurdering.

- Det er positivt at regjeringen er opptatt av kvalitet og ansettelsesvilkår i høyere utdanning. Ingen av de to forskriftsendringene løser imidlertid det grunnleggende problemet i sektoren som er alt for mange og alt for lange midlertidige ansettelser. Etter at forslaget til ny arbeidsmiljølov er behandlet i Stortinget i mars, må regjeringen gå gjennom og justere tjenestemannsloven. Det er på denne måten vi får redusert midlertidigheten i sektoren, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.