Høyere utdanning

Kvalitet i utdanningen og gode og forutsigbare levekår for studentene er noe av det Akademikerne jobber for innenfor høyere utdanning.