43 studiepoeng per student

Publisert 

Blant studenter som oppnådde studiepoeng var gjennomsnittet 43 poeng per student i studieåret 2010/2011.

43 studiepoeng per student

Gjennomsnittet blant de ordinære heltidsstudentene var vesentlig høyere, med nesten 52 studiepoeng per student. Normert progresjon for alle heltidsstudenter er 60 studiepoeng i året. Den gjennomsnittlige studiepoengproduksjonen holdt seg tilnærmet stabil, sammenlignet med forrige skoleår.

Av studentene som oppnådde studiepoeng var det studentene ved andre høgskoler, hvor de private høgskolene samt Kunsthøgskolen i Bergen, Kunsthøgskolen i Oslo og Politihøgskolen inngår, som hadde høyest gjennomsnitt med 48 poeng per student. Universitetene ligger som nummer to, med et gjennomsnitt på knappe 45 poeng per student. 

ssb.no