- Ser frem til kvalitetsmeldingen

Publisert 

I dag er Akademikernes leder, Kari Sollien på kunnskapsministerens kontaktkonferanse hvor statsråden avslørte hvordan de vil løfte høyere utdanning. – Mye av det ministeren sier har vi etterlyst i vårt innspill til kvalitetsmeldingen, så gjenstår det å se detaljene i forslagene når meldingen kommer, sier Kari Sollien, leder av Akademikerne.

- Ser frem til kvalitetsmeldingen
Kunnskapsministerens kontaktkonferanse 2017

Blant tiltakene er et nytt krav til alle institusjoner om å innføre et belønningsystem for undervisere. Akademikerne poengterte i sitt innspill til stortingsmeldingen blant annet at «Utdanning må vektlegges og meritteres og det må arbeides målrettet med utdanningens anseelse i fagmiljøene».

- Jeg er glad for at dette blir en del av kvalitetsmeldingen. Statusen til de gode underviserne må løftes, og da er belønningssystem riktig vei å gå sier Sollien.

Akademikerne ser frem til å lese hele meldingen og gå detaljert gjennom det som foreslås av tiltak.

- Høy kvalitet i utdanningen er nøkkelen til å løse utfordringene i morgendagens kunnskapssamfunn. Forskning fra NIFU har vist at den veksten vi har sett i masterprogrammer de seneste årene har hatt konsekvenser for kvaliteten. Vekst uten at kvaliteten henger med er en trussel mot fremtidig kunnskapsproduksjon i Norge, og nettopp derfor er denne stortingsmeldingen så viktig, sier Sollien.

Les mer om kontaktkonferansen hos Forskerforum, Khrono og i Dagens Næringsliv (eksterne lenker).

 

Les også