- Flere gode forslag om strukturendring i høyere utdanning

Publisert 

- Vi må stille strengere kvalitetskrav til universiteter og høgskoler. Jeg synes spesielt punktet om kvalitetskriterier skaper et godt fundament for hvordan vi skal sikre mer forskning og utdanning av høy kvalitet, sier leder i Akademikerne, Knut Aarbakke.

- Flere gode forslag om strukturendring i høyere utdanning
Knut Aarbakke

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen la i dag fram de viktigste grepene regjeringen tar innenfor struktur i høyere utdanning. Selve stortingsmeldingen kommer først til fredag, og Isaksen fokuserte i dag blant annet på at kvalitetskriteriene blir mer spesifikke og målbare.

- Jeg er glad for at kvalitetskriteriene blir høyt prioritert. At de nå blir listet opp og gjort mer målbare vil gjøre det enklere for institusjonene å forholde seg til dem samtidig som det blir lettere for departementet å følge opp med konsekvenser, sier Aarbakke.

Akademikerne er opptatt av at man ikke kan bruke tvang når det kommer til sammenslåing og er fornøyd med at dialogen mellom departementet og institusjonene har vært god. Prosessen kunne likevel vært gjort enklere dersom departementet hadde definert sammenslåingene som virksomhetsoverdragelser.

- Virksomhetsoverdragelser medfører automatiske rettigheter og plikter både hos arbeidsgiver og arbeidstaker. Ved å definere dette allerede nå ville departementet kunne trygge rettighetene til de ansatte og virksomheten i prosessene som kommer når flere institusjoner slår seg sammen, sier Aarbakke.

Kunnskapsministeren la også frem et punkt om at rektorer nå skal ansettes på institusjonene og ikke velges. Akademikerne er i utgangspunktet positiv til dette.

- I store institusjoner som i tillegg gjennomgår endringer er god ledelse viktig. Derfor tror jeg at å ansette fremfor å velge rektorer vil føre til en bredere rekrutteringsprosess og større handlingsrom til å ansette dyktige ledere, sier Aarbakke.

For mer informasjon kontakt
Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, mobil: 900 69 484