- Få topputdannede vil bli lærer

Publisert 

Kun fire prosent av norske akademikere synes en lærerjobb i videregående skole virker svært attraktiv. Det fremgår av en måling som Respons Analyse har gjort for fagorganisasjonen Akademikerne.

- Få topputdannede vil bli lærer

Les Aftenposten torsdag 27. august - Den viktige jobben som få vil ha.

- Hadde jeg vært kunnskapsminister og sett disse tallene, ville jeg blitt svært bekymret. Selv om flere søker seg til lærerutdanningen, er det svært få høyt utdannede som ønsker seg en karriere i videregående skole. Det forteller meg at læreryrket fortsatt har alt for lav status i kunnskapssamfunnet, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Til tross for årlige kampanjer fra Kunnskapsdepartementet, har ikke læreryrket blitt mer attraktivt blant norske akademikere. Hele 56 prosent sier at yrket ikke er attraktivt, mens 22 prosent mener yrket er mindre attraktivt.

Aarbakke mener Solberg-regjeringen har gjort flere viktige grep for å øke attraktiviteten i skolen.
- Etter- og videreutdanning, karrierestiger, kompetansekrav og strengere opptakskrav er bra for å øke attraktiviteten til læreryrket, men jeg mener Torbjørn Røe Isaksen (H) ennå ikke har adressert det største problemet; lønnsnivå og byråkrati. I dag opplever svært mange skolen som for byråkratisk, samtidig som lønnsbetingelsene ikke er konkurransedyktige, sier Aarbakke.

Han peker på lønnsforskjellene mellom akademikere i privat og offentlig sektor som er på om lag 200 000 kroner, og mener lønns- og arbeidsbetingelsene som skolen kunne tilby for 30-40 år siden relativt sett var mye bedre enn det som tilbys i dag. Akademikerne vil derfor at lektorene i skolen skal forhandle lønn på samme måte som andre akademikergrupper i kommunesektoren.

Aarbakke mener skolene har en gylden mulighet til å utnytte omstillingen i olje- og gassbransjen til å rekruttere dyktige fagfolk.

- Det er viktig å tilrettelegge for mer mobilitet til læreryrket fra andre deler av samfunnet, men da må lønns- og arbeidsvilkår styrkes, sier Aarbakke.

For mer informasjon, kontakt: Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, mobil 900 69 484

 

Hvor attraktivt vil det være for deg å jobbe som lærer i videregående skole?

Svært attraktivt  4 %
Ganske attraktivt 17 %
Mindre attraktivt 22 %
Ikke attraktivt 56 %
Ikke sikker  1 %

Undersøkelsen er gjennomført av Respons blant et landsrepresentativt utvalg på 775 personer med 4 års høyere utdanning eller mer i april-juni 2015.