Økning i antall studenter

Publisert 

Antall studenter har økt med nærmere 4 prosent. I 2010 var det om lag 227.700 studenter ved norske universiteter og høgskoler, mens det var 236.100 studenter i 2011.

Økning i antall studenter

Les mer på Statistisk sentralbyrå. 

Statistik sentralbyrå - utdanningsstatistikk