Vidersender - Akademikerne

Vidersender...

Høyere utdanning

Kvalitet i utdanningen og gode og forutsigbare levekår for studentene er noe av det Akademikerne jobber for innenfor høyere utdanning.

Publisert 

-Etterlengtet satsing på kvalitet i høyere utdanning

Ekspertgruppen som har utredet ny finansieringsmodell for universiteter og høgskoler la onsdag frem sin anbefaling. - Utviklingsavtalene som foreslås mellom lærestedene og departementet om kvalitet, samspill med næringsliv og profil er noe Akademikerne har etterlyst lenge. Vi mener utviklingskontraktene er et viktig grep for å heve kvaliteten på både forskning og utdanning i Norge, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Publisert 

Revidert nasjonalbudsjett - Positiv utvikling for høyere utdanning og forskning

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen foreslår å øke basisbevilgningene til universiteter og høgskoler med 143,1 mill NOK for inneværende år. - Dette er gledelige nyheter, sier Christl Kvam, leder i Akademikerne. Dette viser at Tora Aasland og resten av regjeringen har forstått at hvileskjæret fra 2007 fikk store negative konsekvenser for sektoren.