Vidersender - Akademikerne

Vidersender...

Høyere utdanning

Kvalitet i utdanningen og gode og forutsigbare levekår for studentene er noe av det Akademikerne jobber for innenfor høyere utdanning.

Publisert 

-Etterlengtet satsing på kvalitet i høyere utdanning

Ekspertgruppen som har utredet ny finansieringsmodell for universiteter og høgskoler la onsdag frem sin anbefaling. - Utviklingsavtalene som foreslås mellom lærestedene og departementet om kvalitet, samspill med næringsliv og profil er noe Akademikerne har etterlyst lenge. Vi mener utviklingskontraktene er et viktig grep for å heve kvaliteten på både forskning og utdanning i Norge, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.