Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger

Publisert 

Akademikerne har sendt uttalelse til Kunnskapsdepartementet om hvordan man skal få redusert antallet  midlertdige tilsatte ved våre universiteter og statlige høyskoler.

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger

Akademikernes synspunkter kan oppsummeres slik:

  • Det er påkrevet å redusere omfanget av midlertidige tilsettinger ved universiteter og statlige høyskoler
  • Det er ikke velbegrunnet at staten skal ha en videre adgang til midlertidige tilsettinger sammenlignet med arbeidslivet for øvrig
  • Utstrakt bruk av midlertidige tilsettinger er en betydelig hindring for forskerrekruttering, og fungerer særlig negativt for rekruttering av kvinner til akademia
  • Endringer i lovgivingens adgang til midlertidig tilsetting er det viktigste tiltaket for å redusere omfanget.
    I praksis betyr dette at Tjenestemannsloven med forskrifter må endres, og Arbeidsmiljølovens standard må legges til grunn.

Den politiske utfordringen regjeringen må ta stilling til, er om den virkelig mener det er riktig at staten skal ha mulighet for mer midlertidig tilsetting enn det som er lov i resten av arbeidslivet, sier Knut Aarbakke, leder av Akademikerne.