Omstilling blir hverdagen for både arbeidstakere og arbeidsgivere

Publisert 

Hvordan skal vi sikre tilgang til nok kvalifisert arbeidskraft, god kompetanse og målrettet læring i arbeidslivet? Det er tema for konferansen som markerer starten på regjeringens arbeid med en nasjonal kompetansestrategi.

Omstilling blir hverdagen for både arbeidstakere og arbeidsgivere

Partene i arbeidslivet samles tirsdag 10. november for å gi viktige innspill til strategiarbeidet. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen åpner konferansen. Deretter blir det innlegg fra blant andre NHO-direktør Kristin Skogen Lund og LO-sekretær Trude Tinnlund.

– Evne til omstilling i arbeidslivet blir stadig viktigere i årene framover. Skal Norge nå målet om et konkurransedyktig næringsliv og fortsatt økonomisk vekst, må vi sørge for et arbeidsliv med god kompetanse og tilgang til kvalifisert arbeidskraft. For å få til dette er vi avhengig av et nært samarbeid med partene i arbeidslivet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Strategien skal stå ferdig i 2016.

– Nå går startskuddet for et arbeid sentrale aktører i kompetanse-Norge har etterspurt lenge. Skal vi lykkes, må vi bruke trepartsamarbeidet og stå sammen om en helhetlig strategi, sier Vox-direktør Gina Lund. Vox er sekretariat for det videre strategiarbeidet.

Følg konferansen på nett.