Nærings PhD - en stor suksess!

Publisert 

NIFUs evaluering av nærings PhD ordningen viser at den fungerer godt. Deltakerne i ordningen er fornøyd, og ordningen styrker samarbeidet mellom akademia og næringsliv.

Nærings PhD - en stor suksess!