Møte med kunnskapsministeren

Publisert 

Tirsdag 1. april hadde Akademikerne møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Fra Akademikerne møtte leder Knut Aarbakke og generalsekretær Tove Storrødvann.

Møte med kunnskapsministeren
Tove Storrødvann og Knut Aarbakke

Akademikerne tok opp saker av spesiell interesse for organisasjonen som blant annet langtidsplan for forskning, bedre arbeidsdeling i høyere utdanning, muligheter for verdensledende universiteter i Norge, skolepolitikk og midlertidighet i forskning og høyere utdanning.