Kandidater ønskes til Akademikerprisen 2012

Publisert 

Akademikerprisen utdeles årlig og skal gå til en norsk eller utenlandsk enkeltperson som har utmerket seg gjennom bidrag til akademisk frihet og kunnskapsformidling.

Kandidater ønskes til Akademikerprisen 2012

Det er Akademikernes medlemsforeninger som har ansvaret for å kvalitetssikre kandidatene. Forslag på kandidat bør sendes en av Akademikernes medlemsforeninger. 

Det bør vektlegges at kandidaten: 

  • Står for og viser akademisk metode og akademisk frihet i sitt arbeid.
  • Arbeider med et tema som bør ha offentlig oppmerksomhet.
  • Har norsk eller nordisk tilknytning.
  • Har en del år igjen innen akademisk virke. 

Prisen består av en pengesum på kr. 100.000. I tillegg mottar prisvinner et diplom og en skulptur av Nico Widerberg. 

Prisen skal deles ut på en konferanse arrangert av Akademikerne 25. oktober 2012. 

Tidligere prisvinnere:

  • Kalle Moene, professor i samfunnsøkonomi ved UiO.
  • Dag O. Hessen, professor i biologi ved UiO.
  • Jørgen Randers, professor i klimastrategi ved BI.
  • Reidun Førde, professor i medisinsk etikk ved UiO.